1 2 3 4 5
QMP- Dobra Wołowina

"QMP- Dobra Wołowina"

Dobra wołowina QMP to odpowiedź na coraz
wyższe wymagania klientów co do jakości żywności.
Dobra zawsze i wszędzie, bo produkowana zgodnie
z zasadami Quality Meat Program
– pierwszego krajowego systemu jakości mięsa wołowego.

czytaj więcej

Od widelca do zagrody

"Od widelca
do zagrody"

Założeniem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności
polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania
i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym
w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego.

czytaj  więcej

Aktualności

„ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ”

Mamy przyjemnośc poinformowac, że jako Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Miesnego jako partner Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich przystępuje do realizacji zadania „ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ"
Celem operacji jest również  podniesienie ekonomiki gospodarstw rolnych, przeniesienie w inne rejony kraju sprawdzonych rozwiązań związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich związanej  z ochroną środowiska i ochroną bioróżnorodności w rolnictwie.

Polski

Spotkanie szkoleniowe z dr Jimem Mazurkiewiczem

Praktyczne zestawiene sposobów oceny efektywności produkcji żywca wołowego w USA oraz w Polsce- to temat szkolenia, które odbyło się 11.06.2018 roku w Gospodarstwie Radzicz.
Dr Jim Mazurkiewicz (Texas A&M University) główny prelegent spotkania podkreślił że zarówno w USA jak i w Polsce  decyzje podejmowane przez producentów żywca muszą opierać się o ocenę ekonomiki produkcji, analizę dostępnych rynków zbytu oraz uwzględniać oczekiwania konsumentów.

Polski

Inauguracja prac nad regulacjami związanymi z wdrożeniem założeń strategii.

W tworzeniu Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny- Polska Wołowina 2022, w ramach grup roboczych udział wzięli hodowcy bydła mięsnego, producenci żywca wołowego, producenci cieląt i odsadków, firmy związane z doradztwem rolniczym, przedstawiciele zakładów mięsnych, zakładów rozbioru, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej.
Dokument w wypracowanej formie uzyskał akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz deklarację finansowania części rozwiązań zawartych w Strategii.

Polski
więcej aktualności

Zapytanie konkursowe dot. cateringu

Obsługa cateringowa stoiska targowego organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w ramach projektu „Polska wołowina - wołowina
z przyszłością”.
Usługa cateringowa świadczona będzie w miejscu, w którym odbywa się X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni
z Doradztwem Rolniczym tj. Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, woj. Podlaskie, w dniach 23-24 czerwca 2018 r.
 

Undefined