Ubój z konieczności bydła poza rzeźnią - szczegółowa instrukcja GIW

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia. 
Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

Undefined

WHO ARE WE?

The way the Association was established

  • Until 2002 in Poland there was no representation of beef cattle producers,
  • The Polish Association of Beef Cattle Breeders  in 2002 extended their scope by representing also beef cattle producers.
  • The Association did not achieve its goal on introducing since 1.05.2004 direct subsidies for beef production for beef cattle producers
  • Almost EUR 400 million per annum negotiated for Poland for direct subsidies for beef production was incorporated into the uniform area payment.
  • In 2004 the group of breeders of the Polish Association of Beef Cattle Breeders and Producers along with producers, undertook actions for the benefit of re-examination by the government of the beef livestock sector, introducing support for the sector including introducing direct subsidies for suckler cows or a special beef bonus for beef cattle producers.
  • In 2005 the initiative group noticing that the interests of livestock breeders and producers are partly concurrent, but in part they are different and sometimes contradictory, it recognized that for the clarity of representation, the interests of beef cattle producers require a separate organization independent from organization breeders and created the Polish Beef Association.
  • Our members are active both in our Association (for instance in the case of obtaining support from the government for the sector of beef production) and in the Association of Breeders (e.g.in with regard to obtaining subsidies to biological progress)
English