Aktualności

Mięso oraz zrównoważony handel elektroniczny na świecie -zaproszenie na sympozjum

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca br. w godzinach od 15.00 do 18.00 odbędzie międzynarodowe sympozjum Mięso oraz zrównoważony handel elektroniczny na świecie. 
Program wydarzenia jest dostępny na stronie EKG/ONZ: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.11/2018/e-meat-trade_Prog.pdf.
 

Polski

Współpraca na rzecz rozwoju systemów jakości

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw były doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia polskiej, certyfikowanej żywności wysokiej jakości.
Podczas tego wydarzenia organizacje zarządzające krajowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności: 

Polski

Dobre wieści z Copa-Cogeca

9.04.2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich organizacji rolniczych zrzeszonych w Copa-Cogeca z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych UE- Joachimem Rukwiedem. W spotkaniu udział wziął także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.
- Prowadzimy wiele rozmów w ramach rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Dobrze, że trwają również rozmowy w ramach międzynarodowych organizacji rolniczych – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Polski

Konferencja: "Perspektywy rozwoju produkcji żywca wołowego oraz chowu i hodowli owiec na Lubelszczyźnie"

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli razem z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję pt.: Perspektywy rozwoju produkcji żywca wołowego oraz chowu i hodowli owiec na Lubelszczyźnie.

Polski

Zmarł ś.p. Andrzej Paździor

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu  23.02.2018 r.  zmarł  ś.p. Andrzej Paździor 
założyciel oraz wieloletni Wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 
 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 6.03.2018 r. o godzinie 14:00 w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie ul. Conrada 7.

Polski

Jak zwiększyć szanse wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach działania Modernizacja?

Za chwilę rusza nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych, już teraz warto pomyśleć w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Polski

Ważne konsultacje

Wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departamentem Rynków Rolnych zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącącej pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. 
 
Ankietę znajdziecie tu:
http://www.bukaciarnia.pl/index/aktualnosci/4694-ankieta-mrirw

Polski

#AgriOutlook2017 poświęcony przyszłości #WPR

Tegoroczny AgriOutlook2017 poświęcony jest przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
W konferencji udział bierze Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego- Pan Jerzy Wierzbicki. 
Sprawa wyzwań klimatycznych, innowacje, zrównoważony rozwój, badania naukowe w rolnictwie i transfer ich wyników to tylko kilka tematów jakie przewijały się podczas konferencji.
Dla obrony budżetu przyszłej WPR potrzebna będzie niewątpliwie intensywna praca interesariuszy i administracji.

Polski

PZPBM Partnerem projektu "Creating Entrepreneurs in Food"

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zostało partnerem projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Erasmus + KA2: partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Polski

Protest przeciwko wprowadzeniu zakazu uboju rytualnego w Polsce

8 grudnia odbędzie się w Warszawie wspólny protest polskiej branży hodowców zwierząt futerkowych przemysłu drobiarskiego oraz sektora wołowiny.
Protest ten będzie formą sprzeciwu przeciwko poselskiemu projektowi Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego zwierząt w Polsce.

Polski

Strony