Aktualności

Już w sierpniu pierwsze odcinki serii "Rolniku, co zrobić żeby zarobić?"

Już 1ego sierpnia zapraszamy do obejrzenia dwóch pierwszych odcinków serii Rolniku co zrobić, żeby zarobić. Jeden z tych odcinków dotyczył będzie produkcji żywca wołowego! :)
 

Polski

„ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ”

Mamy przyjemnośc poinformowac, że jako Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Miesnego jako partner Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich przystępuje do realizacji zadania „ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ"
Celem operacji jest również  podniesienie ekonomiki gospodarstw rolnych, przeniesienie w inne rejony kraju sprawdzonych rozwiązań związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich związanej  z ochroną środowiska i ochroną bioróżnorodności w rolnictwie.

Polski

Spotkanie szkoleniowe z dr Jimem Mazurkiewiczem

Praktyczne zestawiene sposobów oceny efektywności produkcji żywca wołowego w USA oraz w Polsce- to temat szkolenia, które odbyło się 11.06.2018 roku w Gospodarstwie Radzicz.
Dr Jim Mazurkiewicz (Texas A&M University) główny prelegent spotkania podkreślił że zarówno w USA jak i w Polsce  decyzje podejmowane przez producentów żywca muszą opierać się o ocenę ekonomiki produkcji, analizę dostępnych rynków zbytu oraz uwzględniać oczekiwania konsumentów.

Polski

Inauguracja prac nad regulacjami związanymi z wdrożeniem założeń strategii.

W tworzeniu Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny- Polska Wołowina 2022, w ramach grup roboczych udział wzięli hodowcy bydła mięsnego, producenci żywca wołowego, producenci cieląt i odsadków, firmy związane z doradztwem rolniczym, przedstawiciele zakładów mięsnych, zakładów rozbioru, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej.
Dokument w wypracowanej formie uzyskał akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz deklarację finansowania części rozwiązań zawartych w Strategii.

Polski

Mięso oraz zrównoważony handel elektroniczny na świecie -zaproszenie na sympozjum

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca br. w godzinach od 15.00 do 18.00 odbędzie międzynarodowe sympozjum Mięso oraz zrównoważony handel elektroniczny na świecie. 
Program wydarzenia jest dostępny na stronie EKG/ONZ: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.11/2018/e-meat-trade_Prog.pdf.
 

Polski

Współpraca na rzecz rozwoju systemów jakości

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw były doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia polskiej, certyfikowanej żywności wysokiej jakości.
Podczas tego wydarzenia organizacje zarządzające krajowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności: 

Polski

Dobre wieści z Copa-Cogeca

9.04.2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich organizacji rolniczych zrzeszonych w Copa-Cogeca z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych UE- Joachimem Rukwiedem. W spotkaniu udział wziął także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.
- Prowadzimy wiele rozmów w ramach rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Dobrze, że trwają również rozmowy w ramach międzynarodowych organizacji rolniczych – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Polski

Konferencja: "Perspektywy rozwoju produkcji żywca wołowego oraz chowu i hodowli owiec na Lubelszczyźnie"

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli razem z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję pt.: Perspektywy rozwoju produkcji żywca wołowego oraz chowu i hodowli owiec na Lubelszczyźnie.

Polski

Zmarł ś.p. Andrzej Paździor

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu  23.02.2018 r.  zmarł  ś.p. Andrzej Paździor 
założyciel oraz wieloletni Wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 
 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 6.03.2018 r. o godzinie 14:00 w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie ul. Conrada 7.

Polski

Jak zwiększyć szanse wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach działania Modernizacja?

Za chwilę rusza nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych, już teraz warto pomyśleć w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Polski

Strony