Aktualności

IV spotkanie z producentami u producentów QMP już 26 września

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego rusza z serią spotkań szkoleniowych dla producentów bydła mięsnego. Spotkania odbywać się będą w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji wysokojakościowego żywca wołowego.
Spotkania szkoleniowe maja być formą wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami oraz rolnikami z wieloletnią praktyką w produkcji żywca, a osobami zainteresowanymi optymalizacją opasu, chcącymi uzyskiwać większe dochody ze swojej działalności.

Polski

Spotkania z producentami u producentów

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego rusza z serią spotkań szkoleniowych dla producentów bydła mięsnego. Spotkania odbywać się będą w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji wysokojakościowego żywca wołowego.
Spotkania szkoleniowe maja być formą wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami oraz rolnikami z wieloletnią praktyką w produkcji żywca, a osobami zainteresowanymi optymalizacją opasu, chcącymi uzyskiwać większe dochody ze swojej działalności.

Polski

Pierwsze szkolenie dla sprzedawców za nami

Członkowie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego chcąc poszerzać wiedzę sprzedawców na temat wołowiny, jej ekspozycji oraz właściwych technik sprzedaży, zorganizowali szkolenie dla zaangażowanych w tej branży osób. Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 17-18 lipca na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego.

Polski

Szkolenie dla sprzedawców „EKSPERT SPRZEDAŻY WOŁOWINY WYSOKIEJ JAKOŚCI QMP”

„EKSPERT SPRZEDAŻY WOŁOWINY WYSOKIEJ JAKOŚCI QMP”

Dlaczego Polacy konsumują rocznie zaledwie 1.2 kilograma wołowiny per capita, gdy w przypadku Francji jest to 28 kilogramów? Na te i inne pytania padać będą odpowiedzi w dniach 17-18 lipca w Warszawie podczas bezpłatnego szkolenia organizowanego przez PZPBM dla sprzedawców stoisk mięsnych, ich kierowników oraz właścicieli delikatesów mięsnych.

Polski

PZPBM na Mazowieckich Dniach Rolnictwa!

W dniach 10-11 czerwca 2017 roku, zapraszamy na Mazowickie Dni Rolnictwa podczas których możecie się z nami spotkać na zrzeszeniowym stoisku. 
Gwarantujemy, że nie zabraknie:

  • ekspertów z którymi możecie skonsultować swoje plany dot. rozwoju Waszych gospodarstw, przedyskutować bieżące problemy
  • dowiedzieć się jak uzyskać 15 zł/ kg WBC
  • zapoznać się z Systemem QMP
  • zobaczyć wybitne bydło opasane w Systemie 
  • skosztować kruchej i soczystej wołowiny QMP

Znajdziecie nas na terenie wystawy zwierząt, tuż obok ringu - niesposób nas nie zauważyć. 

Polski

Kolejny krok w stronę Strategii Sektora Wołowiny

W dniu 6 czerwca 2017roku w siedzibie PZPBM miało miejsce podpisanie przez Radę Sektora Wołowiny umowy z firmą odpowiedzialną za opracowanie Strategii dla Polskiego Sektora Wołowiny.
 

Polski

Nowa kadencja Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego

W dniu 31.05.2017 roku powołania na nową kadencję członkom Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jacek Bogucki.
Podkreślono fakt, że marka polskiej żywności staje się coraz bardziej rozpoznawalna i jest to m.in. zasługa działań promocyjnych, w tym realizowanych właśnie z funduszy promocji.
 
Jednym z członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego został Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego- Pan Jerzy Wierzbicki - dotychczasowy przewodniczący danej komisji. 

Polski

Spotkanie z producentami żywca wołowego z Francji

Za nami bardzo owocne spotkanie z delegacją producentów żywca wołowego, hodowców bydła mięsnego z Francji. Prezentacja Systemu QMP, omówienie obecnej sytuacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i w Europie stały się pretekstem do interesującej dyskusji. 
Wyrażamy podziekowanie organizatorom spotaknia za zaproszenie przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 

Polski

System QMP - elementem szkolenia dla auditorów PCA

W dniu 26.05.2017 roku w siedzibie Polskiego Centrum Akredytacji odbyło się szkolenie dla auditorów PCA. Prezentowane treści dotyczyły oceny jednostek certyfikujących  programy związane z rolnictwem i przetwórstwem żywności.
 
Jednym z systemów prezentowanych podczas szkolenia był System QMP- podlegający akredytacji od 2012 roku.
 
Uważamy, że to doby moment żeby przypomnieć dlaczego tak ważny jest nadzór przez Polskie Centrum Akredytacji nad jednostkami certyfikującymi Systemem QMP.

Polski

Polska krajem wolnym od BSE

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) − poinformowano podczas ostatniej sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt. Tym samym Polska znalazła się w gronie 47 państw, które posiadając ten status uzyskały zwiększone możliwości handlu bydłem i produktami wołowymi na świecie.

Polski

Strony