Kontakt

Polski

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

kom. +48 666 337 299

tel.  22 622 09 87     

biuro()beef.org.pl
NIP 952-19-67-784
 
Zarząd
Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu 
+ 48 728 328 800

Jacek Pisula
Wiceprezes Zarządu
+ 48 668 052 117

Tomasz Rasiński
Wiceprezes Zarządu
+ 48 508 221 851

Józef Wojewódzki
Członek Zarządu
+48 518 518 818

Klaster wołowiny
Tomasz Rasiński
+ 48 508 221 851

ProOptiBeef           
Jerzy Wierzbicki

+ 48 728 328 800

          
System QMP         
Monika Przeworska 
  

+ 48 668 495 304

monika.przeworska@pzpbm.pl

 

Piotr Michalski

+48 664 374 671

piotr.michalski@pzpbm.pl

 

Jeśli chcesz do nas przystąpić:

  1. zapoznaj się ze statutem
  2. wypełnij deklarację
  3. prześlij do nas pocztą 

Zapraszamy zainteresowane  firmy do wsparcia naszych działań.

Deklaracja przystapienia do Zrzeszenia w charakterze członka wspierającego.
DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO