Przyszłość Rozwojowa Żywności

Przyszłość Rozwojowa Żywności

 

W okresie od czerwica 2012 roku do stycznia 2014 roku  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zrealizowało Projekt szkoleniowy pn. „Przyszłość Rozwojowa Żywności” z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi z obszaru produkcji żywności oraz ich komercjalizacji w gospodarce.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Projekt był skierowany do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe, z wyłączeniem przedsiębiorców i zakłada przeszkolenie 210 osób podzielonych na 6 grup.

Celem projektu było:

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników naukowych w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w obszarach związanych z produkcją żywności dostosowanymi do potrzeb rozwojowych szeroko pojętego przemysłu spożywczego i kreowania produktów/badań do obecnych wyzwań rynku,
  • zwiększenie wiedzy w zakresie podstawowych zasad i technik komercjalizacji prac badawczych,
  • odniesienie umiejętności w zakresie komunikacji na linii naukowiec-przedsiębiorca,
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji i prezentowania pomysłu komercjalizacyjnego przed inwestorem/przedsiębiorcą.

Zajęcia w formie warsztatów odbywały się w czasie dwóch 5-dniowych zjazdów w trakcie których uczestnicy mieli zapewnione:

  • zajęcia prowadzone przez najwyższej klasy ekspertów posiadających praktyczne oraz udokumentowane doświadczenie w komercjalizacji i implementacji nauki do biznesu,
  • całodzienne wyżywienie,
  • noclegi,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej (pendrive),
  • przyjazną atmosferę.

Wszystkie osoby, które ukończyły szkolenie otrzymały certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.rozwojzywnosci.pl