Podstawowe wymagania

Uczestnik systemu przyjmuje dobrowolnie zasady określone w standardach odnośnie doboru zwierząt, dobrostanu zwierząt, żywienia oraz ochrony środowiska.
 
Rasy bydła: bydło ras mięsnych Limusine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) itd. oraz mieszańce mięsne (MM).
 
Wyższy dobrostan zwierząt:  obory wolnowybiegowe bezuwiązowe, systemy grupowe, zalecana dekornizacja i kastracja,
 
Żywienie w zależności od typu i rasy zgodnie z zaleceniami standardów opasania systemu QMP.
 
Pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe wysokiej jakości: muszą pochodzić od uczestników systemu QMP lub innego systemu zapewniania jakości akredytowanego na zgodność z normą europejską PN-EN 45011 np. z produkcji ekologicznej.
 
Transport zwierząt do zakładów ubojni musi odbywać z zachowaniem warunków dobrostanu zwierząt.
 
Ubój musi być dokonany w sposób humanitarny, przy minimalnym stresie oraz zgodnie z wymogami przewidzianymi we wszystkich przepisach i kodeksach postępowania.

Polski

Tagi: