Jednostki certyfikujące

System QMP jest otwarty dla wszystkich jednostek certyfikujących spełniających wysokie wymagania określone w dokumentacji zatwierdzonej podczas procecesu akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Aktualnie w Systemie QMP proces certyfikacji realizują następujące jednostki certyfikujące:

1. EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.
Dąbrowica 185 P /k Lublina
21-008 Tomaszowice
Tel.: (81) 501 68 30
www.qmpgwarancja.pl

2. Biocert Małopolska Sp. z o.o.
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
Tel.: (12) 430 36 06
www.biocert.pl

3. COBICO Sp. z o.o.
Przebieczany 529
32-020 Wieliczka
Tel.: (12) 632 35 71
www.cobico.pl

 

Polski