Krok po kroku jak uzyskać certyfikat

 
Aby uzyskać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu QMP należy:

  1. Po pierwsze spełniać wymagania określone w Standardach QMP, w przypadku producentów rolnych chodzi o Standardy QMP Bydło;
  2. Następnie wypełnić i wysłać do wybranej Jednostki Certyfikującej wniosek o certyfikację (lista jednostek świadczących usługi certyfikacji znajduje się poniżej);
  3. Ostatnim etapem jest pozytywne przejście kontroli, przeprowadzanej przez inspektorów Jednostki Certyfikującej, potwierdzającej zgodność produkcji z wymaganiami systemu QMP. Kontrola po pozytywnej ocenie kończy się wydaniem certyfikatu.

 
Ważna informacja: certyfikat wydawany jest na okres 14 miesięcy. Przy odnowieniu certyfikatu procedura jest taka sama jak przy jego uzyskaniu.

Polski