Korzyści dla rolników

Zachętą do uczestnictwa w systemie jest premia wypłacana przez certyfikowane ubojnie za dostawę bydła wyprodukowanego w certyfikowanym gospodarstwie QMP.
 
Wynosi ona od 1 zł/kg do ponad 2 zł/kg wagi bitej ciepłej (WBC).
 
Wysokość premii zależy od indywidulanych uzgodnień pomiędzy rolnikiem i zakładem ubojowym.

Polski