Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku

Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku

 

„Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego bezpośrednim realizatorem było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego znane z podejmowania licznych przedsięwzięć i zaangażowania w promocję mięsa wołowego.

Projekt realizowany był od 01.01.2011 do 30.04.2012 roku.

Głównym celem projektu było opracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi programu doskonalenia zawodowego, a następnie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności (praktycznych i dydaktycznych) 56 Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych (NPZ) i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu (IPNZ), kształcących w zawodach kucharz (i pokrewnych) oraz technik technologii żywności (i pokrewnych) oraz jego wdrożenie w formie dwutygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na stronie projektu www.irafood.eu