Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego

Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego
 
W dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,  Federacja Związków Producentów  - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podpisały Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego.
 
Przyczynkiem do podpisania porozumienia jest potrzeba uzyskania wyższej skuteczności w rozwiązywaniu problemów polskich producentów i hodowców bydła mięsnego. Współpraca w ramach podpisanego porozumienia ma na celu współdziałanie na rzecz rozwoju rynku polskiego bydła mięsnego oraz jego produktów – wołowiny kulinarnej.
 
Współpraca przede wszystkim będzie koncentrować się na tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Produkcji i Hodowli Bydła Mięsnego w Polsce na najbliższe lata. Przy jej tworzeniu Strony porozumienia będą zabiegały o dobrą współpracę i poparcie organów administracji państwowej, w tym w szczególności MRiRW, administracji samorządowej, parlamentarzystów, organizacji rolniczych i przetwórczych.
 
Porozumienie podpisane zostało na czas nieoznaczony - ze strony Federacji Związków Producentów  - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  Zygmunt Jodko,  ze strony Polskiego  Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki,  z Polskiego  Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Bogusław Roguś

Polski
Galeria: 
< powrót