Spotkanie nowych władz PZPBM z producentami bydła mięsnego

W dniu 23 lipca 2015r. odbyło się spotkanie nowych władz PZPBM z producentami bydła mięsnego.

Omówiono rezultaty projektu ProOptiBeef w zakresie poprawy jakości cieląt kupowanych do opasu. Poruszono kwestię różnic wartość rzeźnej mieszańców bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z rasami mięsnymi dla wytypowanych buhajów. Omówione zostały także perspektywy wykorzystania obiektywnej zautomatyzowanej oceny tusz wołowych.
Podczas spotkania analizie poddano możliwości wdrożenia programu sztucznych inseminacji i pozyskiwania wysokiej jakości cieląt do opasu przez grupę rolników z wykorzystaniem doświadczeń projektu ProOptiBeef.Producenci uczestnicy projektu ProOptiBeef wyszli z inicjatywą zawiązania kilku grup producentów bydła mięsnego i podjęcia wspólnych działań na rzecz pozyskania cieląt o genetyce lepszej od przeciętnej we współpracy z PZPBM.

Zarząd Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego wyraża podziękowanie producentom bydła mięsnego, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na spotkanie dzieląc się jednocześnie swoja wiedzą i doświadczeniem

Polski
< powrót