Spotkanie z producentami bydła mięsnego

W dniu 08.10.2015 w siedzibie PZPBM odbyło się spotkanie z producentami bydła mięsnego.
 Podczas spotkania poruszono następujące tematy:
1.       Rynek cieląt krzyżówek MM w Polsce. Po przeanalizowaniu wniosków z poprzedniego spotkania Zarząd PZPBM postanowił przedstawić producentom żywca wołowego propozycję wspólnej realizacji projektu mającego na celu pozyskiwanie cieląt o ponadprzeciętnej genetyce. Producentom przedstawiono analizę aktualnej oferty rynkowej nasienia buhajów ras mięsnych. Zaproponowano kilka wariantów współpracy wraz z analizą finansową oraz propozycjami umów. Po przeprowadzeniu dyskusji podjęto decyzję o wdrożeniu programu pozyskiwania cieląt.
2.       Korzyści wynikające z przystąpienia do Systemu QMP. Hodowcom przedstawiono aktualne notowania cen krajowych oraz europejskich wraz z prognozami oraz wykazano korzyści ekonomiczne z posiadania certyfikatu QMP.
3.       Rolnikom zaprezentowano możliwości, jakie daje zrzeszanie się. Omówiono aktualny system dopłat do grup producentów. Temat ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, kilku producentów żywca wołowego rozważa stworzenie grup producenckich na terenie swoich województw.
Mając na uwadze znaczenie poruszanych tematów oraz ogromne zainteresowanie ze strony producentów Zarząd PZPBM postanowił organizować spotkania rolników regularnie, będą na nich omawiane najważniejsze sprawy dotyczące branży.

Zarząd Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego wyraża podziękowanie producentom bydła mięsnego, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie i aktywnie w nim uczestniczyli dzieląc się swoja wiedzą i doświadczeniem.

 

Polski
Galeria: 
< powrót