Zakończył się projekt ProOptiBeef

Z dniem 30 listopada 2015 zakończył się trwający od 2009 roku Projekt Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”. Nadrzędnym celem Projektu była poprawa efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości. 
Sposobem na osiągnięcie go było wdrożenie innowacji w oparciu o nowe, efektywne i prorynkowe technologię produkcji i sprzedaży wołowiny. Nad opracowaniem innowacji pracowało sześć komplementarnych zadań badawczych.
 
Zadanie 1 pt. „Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce” skupiło się na określeniu preferencji konsumentów dotyczących mięsa wołowego a także określeniu grup docelowych kampanii informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych na temat mięsa wołowego. 
Zadanie 2 pt. „Ocena efektywności opasania bydła i jego wartości rzeźnej” i 2a  pt. „Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCZB, POL-HF – w warunkach polowych” gromadziły informację istotne dla hodowców bydła mięsnego – np. przydatność poszczególnych ras do opasu, wpływ czynników żywieniowych na efektywność opasu czy wskaźniki wartości rzeźnej.
Zadanie 3 pt. „Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa”  
4 pt. „Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi” skupiło się na badaniu mięsa, uzyskanego z doświadczeń prowadzonych w  zadaniach 2 i 2a. Analizie poddano m.in. właściwości chemiczne i fizyczne mięsa, jego wartość odżywczą czy właściwości technologiczne.
Zadanie 5 pt. „Modelowanie procesów” jest zadaniem zamykającym i wdrażającym aplikacje nowoczesnej, ergonomicznej bazy danych umożliwiającej dostęp producentów rolnych, przetwórców, konsumentów i naukowców oraz handlowców i eksporterów do wyników prowadzonych badań poprzez Internet.
 
Zrealizowane podczas trwania Projektu zadanie a zwłaszcza ich efekty przyczynią się do wzmocnienia pozycji polskich producentów wołowiny na wspólnym europejskim rynku dzięki opracowanym rozwiązaniom, które wspierają hodowców i producentów żywca wołowego w prowadzenie efektywnej i rentownej produkcji bydła opasowego. Ubojnie i zakłady rozbioru mają możliwość pojmowania decyzji produkcyjnych w oparciu o najnowsze wyniki preferencji rynkowych konsumentów, chcących uzyskać satysfakcję z zakupionego mięsa. Dzięki pracom prowadzonym w Projekcie coraz częściej są słyszane głosy, że wołowina powinna być traktowana nie jak towar masowy a jako surowiec do wprowadzania na rynek produktów z mięsa wołowego, wygodnych w użyciu, smakowitych, przeznaczonych do odpowiednich typów technik kulinarnych. Taki sposób myślenia o wołowinie jest już implementowany w pierwszych zakładach przemysłu mięsnego w Polsce.
 

Kilkuletni Projekt zakończył się wielkim sukcesem dzięki czemu już możemy obserwować jego pozytywny wpływ na polski sektor wołowiny. 

 

Polski
Galeria: 
< powrót