Druga edycja Forum Sektora Wołowiny

26 listopada 2015 r. w hotelu Plaza w Warszawie odbyło się II Forum Sektora Wołowiny, którego organizatorem było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. W  wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ogniw łańcucha produkcji – hodowcy, zakłady ubojowe i przetwórcze, handel, HoReCa, przedstawiciele świata nauki oraz polskiej i unijnej administracji. Nie zabrakło również międzynarodowych ekspertów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z organizacją rynku wołowy.
 
II Forum miało na celu integrację całej branży i opracowanie oraz wdrożenie wspólnej strategii rozwoju w szczególności w kontekście reformy rynku mleka. Sektor wołowiny potrzebuje kompleksowej strategii rozwoju obejmującej kwestie związane z jakością i standaryzacją mięsa, zagospodarowaniem produkcji na rynku krajowym i rynkach eksportowych, budowaniem marki polskiej wołowiny. Taki dokument powinien być opracowany i wdrożony przez wszystkie ogniwa łańcucha produkcji i powinien być połączeniem nauki z praktyką.
 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z przedstawicielami handlu, przemysłu i nauki prowadzi prace nad przetłumaczeniem i wdrożeniem do polskich realiów normy UNECE – standardu rozbioru tusz i elementów wołowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe rządy, producentów, handel, importerów i eksporterów mięsa. Uczestnicy Forum podkreślali, że standaryzacja jest kluczowym czynnikiem rozwoju branży i podnoszenia jej konkurencyjności w globalnej konkurencji handlowej. Na II Forum Sektora Wołowiny nie zabrakło także tematyki związanej z promocją mięsa wołowego wśród konsumentów krajowych, jak również na rynkach eksportowych. Niestety w Polsce wciąż pokutują stereotypy i błędne opinie na temat mięsa wołowego. Potrzebna jest więc dyskusja na forum ogólnokrajowym oparta na merytorycznych argumentach i liczne działania edukacyjne. Wciąż także potrzebna jest promocja na rynkach zagranicznych, szczególnie krajów trzecich.
 
Wnioski płynące z licznych rozmów i dyskusji przeprowadzonych podczas Forum zostaną zebrane i opracowane jako podstawa do stworzenia spójnej strategii rozwoju sektora wołowiny na najbliższe lata.
Projekt sfinansowany został z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
 
Zapraszamy do obejrzenia relacji z II Forum Sektora Wołowiny!

Polski
Galeria: 
< powrót