PROMOCJA WOŁOWINY W INTERNECIE WWW.KOCHAMWOLOWINE.PL

PROMOCJA WOŁOWINY W INTERNECIE WWW.KOCHAMWOLOWINE.PL

W ramach działania realizowana będzie obsługa działań w Internecie w 2016r: prowadzenie portalu www.kochamwolowine.pl, obsługa Fungane  Dobra Wołowina, obsługa wirtualnego „Klubu  Miłośników Wołowiny” poprzez newsletter oraz komunikację z jego członkami, a także reklama kierująca ruch w Internecie do serwisu

Głównym zadaniem zadania będzie popularyzacja serwisu za pomocą  reklamy w Internecie oraz jego obsługa administracyjna portalu poświęconego certyfikowanej wołowinie wysokiej jakości QMP (Quality Meat Program). Obecnie portal ten stanowi ważne źródło informacji na temat certyfikowanej wołowiny kulinarnej zarówno dla gastronomii jak i klientów indywidualnych.

Portal dostarcza informacji na temat wydarzeń realizowanych przez Polskie Zrzeszenie  Producentów bydła Mięsnego  związanych z promocją QMP (konkursy, warsztaty, degustacje), zawiera szczegółowe informacje na temat  systemu QMP, stanowi cenne źródło przepisów kulinarnych oraz technik przygotowywania poszczególnych elementów wołowych.

Cele zadania:

  • Wykorzystanie obecnego potencjału portalu, a także dalszy jego rozwój poprzez uzupełnianie treści merytorycznych oraz reklamę portalu, aby docierać do coraz szerszej grupy odbiorców  z wartościowym przekazem informacyjno- edukacyjnym na temat wołowiny kulinarnej QMP.
  • Rozwój narzędzi komunikacji z konsumentami jakim jest „Klub Miłośników Wołowiny” http://www.kochamwolowine.pl/klub-milosnikow-wolowiny-qmp oraz newsletter serwisu który już dziś ma kilka tysięcy subskrybentów
  • Kontynuacja aktywnej działalności w social-media. W szczególności na Funpage’u na portalu Facebook, https://www.facebook.com/DobraWolowina/ gdzie od kilku lat prowadzone są działania informacyjne dla konsumentów zainteresowanych nowoczesnymi technikami kulinarnymi zdrową żywnością wysokiej jakości a w szczególności wołowiną kulinarną i technikami jaj obróbki (obecnie ponad 10 000 fanów, którzy regularnie otrzymują informacje na temat wydarzeń, technik kulinarnych,    wartości odżywczych wołowiny etc.)
  • Celem będzie obsługa kanału poświęconego certyfikowanej wołowinie na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyj3U5dkUiKwMlREhAaUJ0w