III Forum Sektora Wołowiny

III Forum Sektora Wołowiny

III Forum Sektora Wołowiny Polska Wołowina – Wołowina z Przyszłością Inteligentny Rozwój w Polskim Sektorze Wołowiny

Termin:

25 – 26 listopada 2016 r.

Miejsce przedsięwzięcia:

Hale targowe PTAK WARSAW EXPO przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie

Cel przedsięwzięcia/założenia/oczekiwane rezultaty:

Celem jest integracja polskiego sektora wołowiny, a w efekcie usprawnienie jego rozwoju.

Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zależy na poszerzeniu spojrzenia na sektor wołowiny kulinarnej w Polsce oraz wskazaniu możliwych kierunków jego rozwoju. Jednym z celów przedsięwzięcia jest przyjrzenie się aktualnej sytuacji oraz przyszłości sektora wołowiny w Polsce. Wierzymy, że przyczyni się to w znaczący sposób do wypracowania nowych modeli rozwoju sektora zwłaszcza w dobie inteligentnych specjalizacji i z wykorzystaniem wsparcia.

Celem przedsięwzięcia jest także wypracowanie efektywnych metod promowania znakomitej polskiej wołowiny oraz rozpowszechnienie wiedzy i informacji na temat jej walorów, jak i wzbudzenie trwałego, długofalowego zainteresowania tematem wołowiny określonych grup odbiorców. Ponadto celem jest wymiana poglądów nt. aktualnego stanu i przyszłości sektora wołowiny w Polsce, a także wypracowanie klarownego modelu biznesowego w szerokim gronie przedstawicieli rolników, ubojni, zakładów rozbioru, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli administracji szczebla krajowego i samorządowego. Ważnym elementem III Forum jest także wzmacnianie współpracy w zakresie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a uczestnikami łańcucha dostaw wołowiny. Cele szczegółowe:

  •  Promowanie idei innowacyjności w produkcji wołowiny kulinarnej

  •  Budowanie trwałych, długofalowych relacji z mediami i partnerami; w ramach przedsięwzięcia Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zależy na poprawie relacji i komunikacji pomiędzy producentami i                              przetwórcami w kontekście systemów oceny i jakości surowca (EUROP, QMP) oraz na wzbudzaniu potrzeby powiązań kooperacyjnych między rolnikami a przemysłem mięsnym

  •  Kształtowanie dobrego wizerunku wołowiny

  •  Budowanie świadomości, czym jest wołowina kulinarna – wykreowanie rozumienia szczególnego charakteru wołowiny kulinarnej QMP (innej niż masowa wołowina)