Zapytanie ofertowe dot. organizacji i obsługi promocji wołowiny wśród zagranicznych dystrybutorów oraz szefów kuchni w Grecji

Undefined

 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa promocji wołowiny wysokiej jakości z
certyfikatem   QMP   wśród   zagranicznych   dystrybutorów   oraz   szefów   kuchni   w   Grecji.   W
ramach   promocji   zorganizowana   zostanie   prezentacja   na   temat   systemu   QMP   w  języku
greckim oraz  degustacja  wołowiny  QMP.  Wykonawca  zorganizuje  grupę  składającą  się z
greckich dystrybutorów wołowiny oraz szefów kuchni (20-30 osób) i przeprowadzi pokaz
kulinarny wraz z degustacją różnych dań, podczas której zaprezentowane zostaną walory
certyfikowanej wołowiny QMP. Podczas spotkania rozdane zostaną materiały promocyjno-
informacyjne na temat wołowiny z certyfikatem QMP w języku greckim.   
Celem spotkania jest
skuteczne dotarcie do dystrybutorów oraz szefów kuchni w Grecji.