Zapytanie ofertowe- organizacja szkolenia dla sprzedawców

Undefined

Zapytanie ofertowe dot. organizacji miejsca do przeprowadzenia szkolenia w tym: wynajmu sal szkoleniowych, wyposażenia sal sprzetem konferencyjno-szkoleniowym, zapewnienia noclegów oraz wyżywienia uczestnikom szkoleń.