Wymagania Ogólne Systemu QMP

Undefined

 Wprowadzając łatwo rozpoznawalne logo System QMP, oparte o kontrolę niezależnej upoważnionej jednostki certyfikującej na zgodność ze standardami dajemy klientowi gwarancję jakości i pewność wyboru produktu, który go zadowoli. Powinno to zwiększyć wartość dodaną producentom. Łatwo rozpoznawalne logo System QMP, ma dać konsumentowi zaufanie oraz pewność, że wszystkie produkty noszące takie oznaczenia spełniły surowe kryteria jakości.
Niezależnie od warunków dotyczących samej żywności, wysoka jakość systemu oznacza pełną przejrzystość i niezależność kontroli łańcucha produkcyjnego. Budzi to uznanie w oczach UE. System QMP zawiera regulacje odnoszące się do warunków dobrostanu  zwierząt w zakresie chowu wolnostanowiskowego.
System składa się z czterech kategorii: produkcja żywca wołowego, przetwórstwo pasz, transport zwierząt, przetwórstwo mięsa.
Każda kategoria podlega certyfikacji na zgodność z odpowiednimi wymogami zawartymi w  aktualnych standardach QMP- bydło, QMP- pasze, QMP- transport, QMP- mięso.
 
 
Wymagania określono w „Części ogólnej” oraz we właściwych „Standardach QMP”.