Odstępstwa

Undefined

 
Administrator Systemu może wprowadzić odstępstwa od wymagań Systemu QMP, które będą obowiązywały wszystkie podmioty systemu.
 
 
 Odstępstwa nie mogą mieć wpływu na bezpieczeństwo żywności, zapewnienie charakterystycznych cech wymaganych w systemie oraz zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego.