Organizacja szkolenia dla sprzedawców

Undefined

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Organizacja szkolenia w tym: wynajem sal szkoleniowych, wyposażenie sal sprzętem konferencyjno- szkoleniowym, zapewnienie noclegów oraz wyżywienia uczestnikom szkolenia.
2.      Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe
3.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest organizacja miejsca do przeprowadzenia szkolenia wg następujących wymagań Zamawiającego:
Termin szkolenia: 26-27 lutego 2018 (dwa dni)
Miejsce: Warszawa
Ilość uczestników: 50 osób
Wymagania odnośnie pomieszczeń na 2 dni:
·         Wynajem Sali wykładowej dla 50 osób, pow. min. 70m², ustawienie krzeseł teatralne, wyposażenie: rzutnik, ekran, mikrofon nagłowny, system nagłośnienia.
·         Wynajem powierzchni do przeprowadzenia warsztatu kulinarnego: ilość uczestników 25 osób, pow. min 40m², 5 stanowisk do przygotowywania potraw po 5 osób każde. Dodatkowo jedno stanowisko dla prowadzącego. Wyposażenie sali: mikrofon nagłowny dla prowadzącego oraz system nagłośnienia. Wyposażenie stanowisk dla uczestników: deski do krojenia, noże do mięsa. Wyposażenie głównego stanowiska prowadzącego warsztat: deska do krojenia, nóż do mięsa.
·         Wynajem powierzchni do przeprowadzenia warsztatu z prawidłowej ekspozycji mięsa wołowego w ladzie chłodniczej: ilość 25 osób, pow. min 40m², 5 stanowisk do porcjowania elementów wołowych po 5 osób każde oraz dodatkowo stanowisko dla prowadzącego. Wyposażenie sali: mikrofon nagłowny oraz system nagłośnienia. Wyposażenie stanowisk: deski do krojenia, noże do mięsa.
Wyżywienie:
Wycena wyżywienia powinna obejmować: obiad 2 dni (w menu dania z wołowiny QMP), śniadanie, kolację oraz serwis kawowy 2 dni.
Noclegi:
Noclegi w terminie 26-27 lutego 2018r. dla 50 osób, pokoje 1 i 2 osobowe.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie, oferta musi obejmować całość  
          zamówienia.
     5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie, Wykonawca może złożyć
          tylko jedną ofertę.
6.  Termin realizacji zamówienia: 26-27 lutego 2018r.