Ogłoszenie Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny

Undefined

Wyniki prac nad dokumentem strategii rozwoju sektora wołowiny opracowanego przez  Radę Sektora Wołowiny zaprezentowano  w dniu 27 kwietnia br. podczas  spotkania p. Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Rady Sektora Wołowiny.
Dokument strategii został złożony do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o czynne uczestnictwo Resortu we wdrożeniu strategii Polska Wołowina 2022 i wykorzystaniu tej propozycji do Projektu „Polska Wołowina” stanowiącego istotny komponent rządowego programu strategicznego „Projekty rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
Opracowana strategia przewiduje wspólne działanie całego sektora mające na celu:

  • Trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego.
  • Wzrost rentowności  łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.
  • Innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.
  • Integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Trwające blisko rok prace nad strategią, obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z  hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi  oraz naukowcami.
W pracach nad dokumentem uczestniczyło aktywnie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z obietnicą złożoną organizacjom branżowym sektora wołowiny podczas III Forum Sektora Wołowiny w listopadzie 2016 roku przez p. Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .
W ramach zorganizowanych, przy współpracy z Departamentem Rynków Rolnych spotkań konsultacyjnych zgłaszane uwagi były analizowane i uzgadniane. Co istotne, przygotowana strategia jest spójna z resortowym Programem Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020.
Rada Sektora Wołowiny wyraża przekonanie, iż opracowane dźwignie wzrostu w branżowym dokumencie strategii mogą stać się istotnym elementem projektu rządowego „Polska Wołowina” stanowiącego istotny komponent programu strategicznego „Projekty rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Sektor wołowiny osiągnął w 2017 roku prawie 1,4 mld EUR nadwyżki eksportowej i ma kluczowe znaczenie w polskim bilansie handlowym artkułami rolno spożywczymi. Branża stoi jednak przed wyzwaniami w najbliższych latach w związku ze zmierzającymi do zakończenia negocjacjami umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur co ma istotne znaczenie dla towarów wrażliwych a w szczególności dla wołowiny, oraz w związku z Brexitem który w wypadku twardego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnego rynku będzie miał silny wpływ na sytuację producentów żywca wołowego w UE a szczególnie w Polsce, która jest drugim eksporterem wołowiny w Unii Europejskiej.
Polscy producenci wyprodukowali w ubiegłym roku blisko 550 tys. ton wołowiny w ekwiwalencie tusz z czego 88% tj. prawie 500 tys. ton wołowiny w ekwiwalencie tusz zostało wywiezione poza granice Polski.
 
Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć  organizacji branżowych sygnatariuszy porozumienia:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
  • Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  • Unia Producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Polskie Mięso

 
 
Porozumienie organizacji branżowych pod tytułem „Polska Wołowina 2022” zostało zawarte w dniu 8 grudnia 2016 r., by wspólnie opracować i wdrażać strategię rozwoju polskiego sektora wołowiny.
Prace nad opracowaniem strategii „Polska Wołowina 2022” sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
 
 
 
 
 
Źródło: Biuro Rady Sektora Wołowiny