Spotkanie szkoleniowe z dr Jimem Mazurkiewiczem

Praktyczne zestawiene sposobów oceny efektywności produkcji żywca wołowego w USA oraz w Polsce- to temat szkolenia, które odbyło się 11.06.2018 roku w Gospodarstwie Radzicz.
Dr Jim Mazurkiewicz (Texas A&M University) główny prelegent spotkania podkreślił że zarówno w USA jak i w Polsce  decyzje podejmowane przez producentów żywca muszą opierać się o ocenę ekonomiki produkcji, analizę dostępnych rynków zbytu oraz uwzględniać oczekiwania konsumentów.
Jim Mazurkiewicz przedstawiciel Texas A&M University wraz z dr Marcinem Gołębiewskim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Andrzejem Suskim- klasyfikatorem tusz wołowych mówili o ocenie wartości użytkowej bydła mięsnego. Przeprowadzono warsztaty praktycznej oceny pokroju bydła różnych grup wiekowych w stadzie Pana Łukasza Karmowskiego.
Współorganizatorami konferencji byli: Gospodarstwo Radzicz, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Konferencja odbyła się w gospodarstwie Łukasza Karmowskiego w Radziczu (woj. kujawsko-pomorskie).
Ponadto poruszane były tematy związane z efektywnym żywieniem bydła, oraz możliwością wykorzystania do tego celu produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Przykładem takiego rozwiązania jest gospodarstwo Łukasza Karmowskiego, w którym do żywienia stada wykorzystuje się produkt uboczny powstały we własnej gorzelni.

Polski
Galeria: 
< powrót