PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU - trwa kolejna edycja konkursu!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.
Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2018 roku w Warszawie podczas V Forum Sektora Wołowiny.
Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.
W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2018 w następujących kategoriach:
1. producent bydła opasowego,
2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,
3. producent odsadków,
4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.
 
Wasze kandydatury do konkursu mogą złoaszać:

  • Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
  • Izby Rolnicze,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Związki Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
  • Polski Zwiazek Hodowców i Producentów Bydła Miesnego
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
  • oraz związki branżowe, zrzeszające hodowców i producentów bydła mięsnego.

 
Wypełnione ankiety należy przesłać pod adres:
Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018
ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz
producentbydla@ogolnopolskikonkurs.pl
Więcej informacji: 22 622 09 87

Polski
< powrót