Unieważnienie konkursu dot. organizacji noclegu, wyżywienia oraz organizacji konferencji podczas V Forum Sektora Wołowiny w dniach 03-05.12.2018r.

Polski

 
 
 
W dniu 28.09.2018 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dot. organizacji noclegu, wyżywienia oraz organizacji konferencji podczas V Forum Sektora Wołowiny w dniach 03-05.12.2018r.
 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego postępowanie dotyczące zapytania ofertowego w dniu 17.09.2018r. niestety zakończyło bez wyboru żadnej oferty.