Organizacja szkolenia dla producentów żywca wołowego – województwo warmińsko-mazurskie

Polski

 
Zadanie będzie realizowane w na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części w zależności od miejsca wykonywania usługi:
Część 1 – powiat olecki (powiaty do których kierowane jest szkolenie: olecki, ełcki, gołdapski, giżycki)
Część 2 – powiat szczycieński (powiaty do których kierowane jest szkolenie: szczycieński, nidzicki, działdowski)
Część 3 – powiat mrągowski  (powiaty do których kierowane jest szkolenie: mrągowski, olsztyński, kętrzyński)
Część 4 – powiat  lidzbarski (powiaty do których kierowane jest szkolenie: lidzbarski, braniewski, elbląski)
Część 5 – powiat ostródzki (powiaty do których kierowane jest szkolenie: ostródzki, iławski)