Unieważnienie konkursu dot. biletów lotniczych na potrzeby V Forum Sektora Wołowiny

Polski

W dniu 05.11.2018 roku, w Siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące usługi z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych z Brukseli do Warszawy oraz z Warszawy do Brukseli i z Dublina do Warszawy oraz Warszawy do Dublina na potrzeby projektu V Forum Sektora Wołowiny finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ogłasza, że postępowanie dotyczące zapytania ofertowego w dniu 19.10.2018r. niestety zakończyło bez wyboru żadnej oferty.