Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania instrukcji wdrożenia systemu oceny jakości tusz

Polski

W dniu 22.10.2018 roku Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Miesnego opublikowało zapytanie ofertowe dotyczące opracowania instrukcji wdrożenia systemu oceny jakości tusz opartego zarówno na ich wydajności (EUROP) jak i na ich wartości kulinarnej (model 3G analogiczny do MSA) wraz z elementami oprogramowania bazy danych DataBank, realizowane w ramach zadania pt. „Wzmocnienie mocy marketingowych 2018”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ogłasza, że nie złożono żadnej oferty.