Zapytanie konkursowe nr 2 dot. organizacji szkolenia klasyfikatorów MSA w Polsce

Polski

Zamówienie organizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizowane będzie w ramach zadania pt. „Wzmocnienie mocy marketingowych 2018”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia mającego na celu przeszkolenie grupy minimum pięciu kandydatów na klasyfikatorów MSA z zakładu/zakładów zainteresowanych wdrożeniem systemu MSA oraz zaprezentowanie osobom z zakładów rozbioru, odpowiedzialnym za rozwój produktów, potencjału marketingowego klasyfikacji MSA.