Zapytanie konkursowe (z dnia 21.01.2019) dot. organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego- woj. kujawsko-pomorskie

Polski

Zapytanie ofertowe dotyczące 
Organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego.
Zadanie będzie realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
W powiecie brodnickim (powiaty do których jest kierowane szkolenie: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński).