Wynik konkursu dot. organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego- woj. warmińsko-mazurskie

Polski

W dniu 21.01.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego - woj. warmińsko-mazurskie na potrzeby projektu pt. "Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowniny" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ogłasza, że postępowanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 11.01.2019r. niestety zakończyło bez wyboru żadnej oferty.