Zapytanie ofertowe - kompleksowa realizacja kampanii informacyjno promocyjnej QMP w mediach

Polski

 
 
 
 
Zapytanie ofertowe dotyczące  realizacji zadania pt. „Kampania medialna QMP - HoReCa, Handel oraz konsument” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest "kompleksowa realizacja kampanii informacyjno promocyjnej QMP w mediach" w dniach 20.03.2019 – 31.05.2019r.