Wynik zapytania konkursowego - Kampania medialna QMP - HoReCa, Handel oraz konsument

Polski

W dniu 19.03.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej realizacji zadania pt. „Kampania medialna QMP - HoReCa, Handel oraz konsument” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.  
   
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest "kompleksowa realizacja kampanii informacyjno promocyjnej QMP w mediach" w dniach 20.03.2019 – 31.05.2019r.  
   

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • CONTENT ZONE
  • NetNoise Michał Jaworski

 

Oferta odrzucona z powodu przysłania po terminie:

  • Fundacja "Europejski Instytut Rzetelnej Komunikacji"

   
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę 

  • NetNoise Michał Jaworski