Zapytanie ofertowe - Obsługa stoiska podczas targów rolniczych_Bratoszewice

Polski

 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dwóch Wykonawców - dwóch osób obsługujących stoisko targowe Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego podczas Targów Rolnych AGROTECHNIKA 2019 w dniach 27-28 kwietnia 2019 r. w Bratoszewicach (woj. łódzkie) w ramach projektu „Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.