Zapytanie ofertowe na produkcję odzieży promocyjnej

Undefined

Przedmiotem zamówienia jest produkcja, oznakowanie i dostawa odzieży promocyjnej dla potrzeb Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego na potrzeby projektu „Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Termin realizacji zamówienia: 25.04.2019 r.