Wyniki konkursu dot. obsługi stoiska targowego w Bratoszewicach

Undefined

W dniu 10.04.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące obsługi stoiska targowego podczas tragów rolnych AGROTECHNIKA 2019 organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w ramach projektu „Polska wołowina – wołowina z przyszłością 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • Andrzej Kamil Walecki
  • Dorota Nosarzewska

  
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejsze dwie oferty wybrano:

  • Andrzej Kamil Walecki
  • Dorota Nosarzewska

Gratulujemy i bardzo dziękujemy za udział w konkursie.