Wyniki konkursu dot. opracowania brandingu

Polski

W dniu 08.05.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące zadania pt.  "Opracowanie - branding oraz  identyfikacja kampanii dot. promocji wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty:

  • FAS-PIOTR DZIUB
  • LOTNA
  • BRANDMATES Sp. z o.o.

 
Na podstawie otrzymanych ofert, Komisja nie wyłoniła zwycięzcy.