Zapytanie ofertowe - Obsługa stoiska podczas targów rolniczych_Sielinko

Polski

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie pięciu Wykonawców - pięciu osób obsługujących stoisko targowe Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych, Dni Pola, II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawy Zwierząt SIELINKO 2019  w dniach 8-9 czerwca 2019 r. w Sielinku (woj. wielkopolskie) w ramach projektu „Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.