Wyniki konkursu dot. projektu i produkcji materiałów promocyjnych

Undefined

W dniu 09.09.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji KOnkursowej oceniającej oferty dotyczące opracowania projektu graficznego, produkcji materiałów promocyjnych oraz ich dostarczenia na potrzeby zadania "Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Zgodnie z wymaganiami wpłynęła 1 oferta: Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak.

Nie wybrano żadnej oferty.