Wyniki konkursu dot. VI Forum Sektora Wołowiny

Polski

 W dniu 16.09.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące zadania pt.  "Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji podczas VI Forum Sektora Wołowiny" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty:
GOODY ANDRZEJ NOWAK
Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.
M.W.A. Studio Michał Świetliczny
 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • M.W.A. Studio Michał Świetliczny

 
Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.