Wyniki konkursu dot. projektu i produkcji gadżetów marketingowych

Undefined

W dniu 19.09.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące opracowania projektu graficznego, produkcji gadżetów marketingowych oraz ich dostarczenia na potrzeby zadania "Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Zgodnie z wymaganiami wpłynęła 1 oferta: PPHU LIR Elżbieta Zajet
Nie wybrano żadnej oferty.