Wyniki zapytania ofertowego - Stanowisko autora programu merytorycznego "V Forum Sektora Wołowiny"

Polski

W dniu 22.08.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dot. autora programu merytorycznergo V Forum Sektora Wołowiny, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • Monika Przeworska

 
Gratulujemy