Zapytanie ofertowe dot. obsługi stoiska targowego w Książu

Undefined

Przedmiotem zamówienia jest obsługa stoiska targowego podczas XXIV Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Książu dla potrzeb Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego na potrzeby projektu „Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.