Kampania MRiRW #kupujswiadomie #produktpolski

Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt Polski.

 
Poszczególne systemy jakości żywności opisane są również w komunikatach na stronie MRiRW. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.
Produkty zarejestrowane, czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
Program Poznaj Dobrą Żywność oraz lista produktów ze znakiem PDŻ:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/poznaj-dobra-zywnosc
Rolnictwo ekologiczne:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1

Polski
Galeria: 
< powrót