Wyniki konkursu dot. obsługi stoiska targowego w Częstochowie

Polski

 
 
W dniu 14.08.2019r. w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące wyłonienia Wykonawcy – dwóch osób do obługi stoiska targowego podczas XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie w ramach projektu pt. „Polska Wołowina – Wołowina z Przyszłością 2019”, finansowanym z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, stanowiącego kontynuację poprzednich edycji wydarzenia.

Zgodnie z wymaganiami wpłynęły 2 oferty:

  • Joanna Radziwonowicz
  • Beata Jażdżyk

Na podstawie otrzymanych ofert Komisja Konkursowa wybrała oferty Joanny Radziwonowicz oraz Beaty Jażdżyk