Opłaty dla Administratora Systemu QMP

Składka na rzecz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego z tytułu uczestnictwa w systemie QMP
 
Ilość sztuk bydła kwalifikujących                                                               Roczna składka (netto)
się do Systemu QMP                                                                                    za udział w Systemie QMP

do 20 sztuk                                                                                                     890,00 zł
21-50 sztuk                                                                                                 1 190,00 zł
51-powyżej 100 sztuk                                                                                 1 500,00 zł
                                                                         

 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wystawi fakturę VAT opiewającą na powyższą kwotę niezwłocznie po uzyskaniu, przez producenta ubiegającego się o certyfikację, certyfikatu QMP Bydło.

 

Polski

Tagi: